Kegiatan Semarak Ramadhan 1444 H YPIA Resmi Ditutup!

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya, nabi kita Muhammad, para sahabatnya dan pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Bersama ini kami mewakili segenap jajaran pengurus harian Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mengucapkan terima kasih kepada :
– Segenap karyawan profesional YPIA
– Segenap guru dan karyawan SDIT Yaa Bunayya
– Segenap tim volunteer kegiatan dakwah YPIA
– Segenap tim panitia kegiatan Semarak Ramadhan YPIA
– Segenap anggota grup Forum Dakwah Ketakmiran
– Segenap donatur/muhsinin yang mendukung kegiatan dakwah YPIA
– Segenap asatidz dan pegiat dakwah yang mendukung program dakwah YPIA

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada YPIA selama kegiatan Semarak Ramadhan 1444 H dan kegiatan dakwah rutin bulanan pada tahun 2022 – 2023. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk anda semuanya dan menjadikan surga sebagai tempat tinggal kita…

Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah kepada kita. Semoga dengan masuknya bulan Syawwal dan lewatnya bulan Ramadhan menjadi gerbang kebaikan dan ketakwaan yang semakin baik bagi pribadi dan masyarakat negeri ini. Bukan dakwah yang membutuhkan kita, tetapi kita ini lah yang sesungguhnya paling butuh kepada dakwah; dengan menimba ilmu, mengamalkan, dan menyebarkan dan bersabar di atasnya hingga ajal tiba.

Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan ‘ala maa badzaltum lil Islam wal muslimin…

Markas YPIA, Yogyakarta
Rabu 5 Syawwal 1444 H / 26 April 2023

Tertanda,

Ari Wahyudi, S.Si.
Ketua Umum YPIA
– semoga Allah menjaganya –

Scroll to Top